lvenru

atpakaļ

Baltic Id darbības nepārtrauktības plāna izstrādei

Lai uzņēmumi un organizācijas turpinātu savu darbību, nodrošinātu valsts ekonomikas noturību, nepieciešamo preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, Baltic Id sniedz atbalstu darbības nepārtrauktības plānu izstrādē, risku novērtēšanā un drošības protokolu iedzīvināšanā.
 
Sadarbība ar Baltic Id sekmēs uzņēmumu un organizāciju noturību un ilgtspējai. Paaugstināsim dabinieku gatavību pārvarēt ārkārtas sitiācijas, uzlabot civilo aizsardzību un iespējas sniegt atbalstu pašvaldībām krīžu vadībā reģionos.
 
Ņemot vērā ģeopolitiskos un epidemioloģiskos riskus, sadarbības ietvaros tiek izstrādāti darbības scenāriji ārkārtas situācijām atbilstoši pilnveidotajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiks pārrunāta uzņēmumu nepārtrauktības plānu atbilstība jaunajiem izaicinājumiem, iespējas iesaistīties duālā pielietojuma produktu un pakalpojumu apgādē, iespējas sniegt materiālo rezervju un pirmās nepieciešamības preču nodrošinājumu iedzīvotājiem. Nozīmīgs aspekts noturības plānu izstrādē būs arī civil-militārā sadarbība, tehnoloģisko risinājumu apzināšana un kritiskās infrastruktūras stiprināšana.

Aiciniet uz sarunu rakstot: info @ balticid.lv