lvenru

atpakaļ

Baltic Id rosina uzņēmumu vadību pievienoties ABV programmā

Programmas organizatori Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) biedri ir iedvesmojušies no ASV un Eiropas pieredzes un sagatavojuši atbilstošu saturu Latvijas uzņēmēju vajadzībām. Programma ir veidota tā, lai dalībnieki iegūtu padziļinātas zināšanas par to, kā ilgtermiņā turpināt pelnīt, kā atpazīt lokālus un globālus riskus, kas varētu ierobežot uzņēmuma ilgtspēju, un kā rast risinājumus mācoties no atbildīgas un ilgtspējīgas biznesa prakses piemēriem Latvijā un pasaulē.

Programmā padziļināti tiek analizētas vairākas tēmas:
  • vērtību orientēts uzņēmējdarbības modelis – no teorijas līdz praksei;
  • vide un bizness – vai sinerģija ir iespējama (bioekonomika un aprites ekonomika)?
  • uzņēmuma sociālā ietekme – kā uzņēmumu skar cilvēktiesības; vai esam gatavi dažādībai – no darba vides līdz produktu un pakalpojumu radīšanai?
  • korupcijas riski – kādas ir uzņēmuma robežas, resursi un iespējas – piegādes ķēžu uzraudzība?
  • sabiedrības ietekme – kādi ir sadarbības modeļi ar sabiedrību; ieguvumi biznesam no sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām u.c. sabiedrības grupām.
  • bizness un valsts – vai bizness ietekmē valsti tikai ar nodokļiem? Īpašs kurss – “Radošās domāšanas darbnīca – bizness nākamajiem 100 valsts pastāvēšana gadiem.” 
  • uzņēmuma ietekmes novērtēšana – metodes, vadlīnijas, instrumenti u.c. lietderīga informācija turpmākajam darbam strādājot ar uzņēmuma atbildību un ilgtspēju.
Baltic Id vadība ir iesaistījušies šīs programmas veidošanā un uzskata, ka tas ir lielisks veids, kā uzņēmumiem gūt ierosmi un integrēt ilgtspējīgus biznesa attīstības mērķus uzņēmuma stratēģijas īstenošanā un mērķu sasniegšanā. Pievienojieties jaunai programmai: ŠEIT.

Priecāsimies būtu Jūsu sabiedrotie sociāli atbidīgas komunikācijas un ilgttspējīga biznesa attīstībā.