lvenru

atpakaļ

Baltic Id strādā stratēģisku investīciju piesaistē

Baltic Id strādā stratēģisku investīciju piesaistē
 
Pieredze rāda, ka gudru un ilgtspējīgu stratēģisku investīciju piesaistei nepieciešama koordinēta un pārmantojama valdības, pašvaldību, uzņēmēju un izglītības institūciju proaktīva rīcība, valsts vadītājiem uzņemoties līderu lomu.

Uzskatām, ka stratēģiski atbalstāmi tādi investīciju piedāvājumi, kas padziļinātas rūpnieciskās un industriālās pārstrādes procesa rezultātā palielina saražotā produkta vērtību. Tādēļ mēs neatbalstām izejvielu izvešanu vai sākotnējās (primārās) apstrādes rezultātā iegūtu produktu un ražojumu eksportu

Stratēģiski ir atbalstāmās investīcijas, kas ir koncentrētas  ierobežotā skaitā pilsētreģionu, kas izveidoti pēc funkcionāla principa pilsētās-lauki nacionālā līmenī nosakot to specializāciju un koncentrācijas raksturlielumus. Tādēļ aktīvi strādājam investīciju piedāvājumiem šādās nozarēs:
  • starptautiski salīdzināmās, prioritārās nozares ar augstu bruto pievienoto vērtību uz vienu nodarbināto (ķīmiskie produkti, metālapstrāde un mašīnbūve, datori un biroja tehnikas būve, radiobūve, sakaru tehnika, elektrisko aparātu būve, papīra izstrādājumi, medicīnas un optikas izstrādājumi);
  • Latvijas prioritārās nozares (farmaceitisko preparātu, organiskās ķīmijas pamatvielu, medicīnisko un precīzijas instrumentu, mašīnu un iekārtu ražošana).

Nākotnē redzam, ka stratēģiski atbalstāma valsts kohēzijas un ES fondu politikas koncentrēšanās, papildinātība un atbalsts privātiem investīciju projektiem šādās jomās:
  • Fiziskās piegādes (kravu transports, loģistika, atkritumu un izejvielu transports) infrastruktūras jomā;
  • Enerģētikas piegādes (gāze, ūdens, apkure, elektrība) infrastruktūras jomā;
  • Darbaspēka pārvietošanās (svārstveida migrācija, pilsēta-lauki sasaiste) infrastruktūras jomā;
  • Dzīves kvalitāti nodrošinošas (izglītības iestādes, atpūtas iespējas, konferences, darbaspēka kvalitātes paaugstināšana) infrastruktūras jomā.

Stratēģisku investīciju piesaistei esam attīstījuši prasmi ikdienā strādāt ar investīciju projektiem, nodrošinot to pievilcību un saskaņotību.  Esam atvērti partnerībām, rakstiet mums: info ( att ) balticid.lv