lvenru

atpakaļ

Lielākā daļa ārvalstu investoru plāno palielināt investīcijas Latvijā

Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) izvērtējot galvenos ekonomikas konkurētspējas virzītājus 2020.gadā, ārvalstu investori Latvijā lēnāko progresu saskata nenoteiktības mazināšanas, nodokļu sistēmas, kā arī demogrāfijas jomās. Investori joprojām norāda uz būtiskiem trūkumiem neētiskas vai nelikumīgas rīcības novēršanā, kā arī uzņēmējdarbības likumdošanas kvalitātē. Savukārt daudz pozitīvāk tiek vērtēts progress attiecībā uz finanšu sektora stabilitāti, valdības atbalstu un komunikāciju ar politikas veidotājiem.

Pētījumā secināts, ka nedaudz vairāk kā puse no 44 lielāko ārvalstu uzņēmumu pārstāvjiem, kas piedalījās pētījumā, vismaz daļēju progresu saskata arī darbaspēka pieejamības, izglītības un zinātnes kvalitātes, veselības aprūpes un tieslietu sistēmas jomās.

No 2020.gada septembra līdz novembra sākumam pētījumā intervēti 44 augstākā līmeņa vadošie darbinieki, kuri pārstāv uzņēmumus, kas veido 16% no Latvijas kopējiem nodokļu ieņēmumiem, 13% no kopējās peļņas un nodarbina 10% no kopējā darbaspēka uzņēmumos, kuru apgrozījums pārsniedz 145 000 eiro un kam ir 50% ārvalstu kapitāla.

ĀIPL "Ārvalstu investīciju vides ziņojums" ir ikgadējs pētījums, kas tiek veikts sesto gadu. Tas novērtē Latvijas ekonomikas konkurētspēju no ārvalstu investoru skatupunkta, identificējot būtiskākos izaicinājumus uzņēmējdarbības vidē. Pētījums ir balstīts uz intervijām ar ārvalstu kapitāla uzņēmumiem, kuras veikusi ĀIPL sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu.

Pilns pētījums pieejams: ŠEIT