lvenru

atpakaļ

Piedāvājam atbalstu uzņēmumu darbības nepārtrauktībai

Saskaroties ar Covid 19 izraisīto globālo pandēmiju, nācās secināt, ka pat tiem uzņēmumiem, kas rūpīgi vada biznesa riskus starptautisko biznesa standartu ietvaros, savos risku novērtējumos nebija iekļāvuši virkni risku un secīgi, nebija izveidojuši procedūras, lai pārvarētu ārkārtas situāciju.

Sākotnēji rekomendējam:
  1. pastiprināt koordināciju un vienoties par attālinātu darbu un sadarbības risinājumiem ar darbiniekiem un sadarbības partneriem,
  2. nostiprināti darbības nepārtrauktības plānus, kas aptver plašāku riska scenāriju kopumu;
  3. rūpīgi izvērtēt piegādes ķēdes un esošos sadarbības mehānismus, lai tos dažādotu.
Esam gatavi strādāt kopā ar Jums pie uzņēmumu darbības nepārtrauktības plāna un risku vadības procesa.