lvenru
MISIJA:
Iesakņot ilgtspēju organizācijās

VĪZIJA:
Baltic Id ir izaugsme partnerībā

 
Vēsture
Uzņēmums Baltic Id ir dibināts 2006.gadā. Uzņēmuma sākotnējā misija bija apvienot Baltic Id veidotāju zināšanas un pieredzi komercpakalpojumos. Uzņēmuma darbība un rezultatīvie rādītāji bija orientēti uz:
• importa un eksporta darījumu nodrošināšanu partneriem Baltijā, Skandināvijā un Krievijā,
• nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un attīstību,
• loģistikas pakalpojumu sniegšanu un transporta līdzekļu nomu.
 
Īstenojot sākotnējās ieceres, paplašinājās sadarbības partneru loks un iesaiste publiskā un privātā sektora projektos dažādās nozarēs.
Kopš 2008.gada Baltic Id, papildus darbībai minētajos sektoros, piesaistīja ekspertus un uzsāka:
• zinātniski praktisko pētniecības un konsultatīvo darbu rīcībpolitikas un uzņēmumu vadības pilnveidē,
• kā arī korporatīvo komunikāciju nodrošināšanā un korporatīvās sociālās atbildības programmu realizācijā. 
 
2012.gadā audzis pieprasījums arī pēc Baltic Id ekspertu iesaistes:
• investīciju projektu attīstībā un uzņēmumu vadības sadarbē ar investoriem no Baltijas, Skandināvijas un Krievijā;
• militāro pasūtījumu realizācijā starptautiskiem klientiem.
 
Šodien Baltic Id eksperti aicina izmantot Baltijas jūras reģiona unikālās attīstības iespējas – pārdomāti investēt perspektīvākajās nozarēs un ilgtspējīgi vadīt pieejamos resursus, atbildīgi komunicējot pārmaiņas sadarbībā ar ikvienu nozīmīgu mērķauditoriju.

2015.gadā uzņēmums uzsāk īstenot pan-Baltic korporatīvās komunikācijas pakalpojumus sadarbībā ar Baltic Id (Igaunija) un Gravitas Partners (Lietuva). Likumsakarīgi, ka uzņēmums arī maina vizuālo identitāti. Vairāk: www.balticid.com